void englisch

Viele übersetzte Beispielsätze mit "void" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Übersetzungen für void im Englisch» Deutsch-Wörterbuch von PONS Online: void, into the void, she sensed the black void of despair inside him, to fill the void, . Übersetzung für 'void' im kostenlosen Englisch-Deutsch Wörterbuch von LANGENSCHEIDT – mit Beispielen, Synonymen und Aussprache.

Any clause contained in the contract of carriage and all special agreements entered into before the damage occurred by which the parties purport to infringe the rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as to jurisdiction, shall be null a n d void.

For the calculation of the required majority, the votes of those who abstain, blank votes and null a n d void v o te s are considered as votes against the motion.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco-stemmen en de nietige st emmen als stemmen tegen beschouwd.

Failure to follow the battery usage instructions could cause damage to your device, battery and even bodily injury or property damage and wi l l void t h e warranty.

Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen voor de batterij kunnen het apparaat en de batterij beschadigen en zelfs lichamelijk letsel of schade aan eigendommen opleveren en de garantie teniet doen.

Parties shall replace t h e void s t ip ulation by a valid one that has the same effect within the confines of the law as the stipulation that was decl ar e d void.

Partijen zull en dan de nietige be palin g vervangen door een geldige bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft al s die welk e nietig w erd verk la ard.

Doing so might cause irreparable damage to your receiver and wi l l void y o ur warranty. Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan uw ontvanger en uw garantie wordt ongeldig.

Constitution, shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice of the European Union.

De instelling, h et orgaan of de instantie waarvan de hande li ng nietig is v erklaard [ I declare that I have consulted the lists of stopped shares and shares that might be decl ar e d void a n d accept any consequences which might result from shares on these lists being deposited, even if the shares are added to these lists after they [ Ik verklaar de lijsten van de met verzet betekende of met verval bedreigde effecten te hebb en geraadpleegd en aanvaard bij voorbaat de gevolgen die voortvloeien uit de deponering van de op die lijsten vermelde waarden, zelfs na mijn afgifte.

Zonder toestemming aangebrachte wijzigingen aan de ontvanger of afstandsbediening kunnen ertoe leiden dat het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruike n vervalt.

T h i s void i s i dentical in all humans — as identical as only t w o voids c a n be. Di e leegte i s bij alle mensen identiek, zo identiek als tw ee leegtes ma ar kunnen zijn.

If and insofar as one of the provisions of these general terms and condition s i s void o r v oidable, it must be deemed to be replaced by the provision which is permitted by law and which best reflects the purport of the parties as demonstrated by the contents of t h e void o r v oidable provision, while the remaining provisions continue to apply in full, unaffected.

Do not attempt to dismantle the tablet by yourself to do any repair, this will. Probeer niet om de tablet te openen om zelf een reparatie uit te voeren, daar dit tot beschadiging van de tablet.

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen komen te vervallen.

Beide vormen van garantie 2 jaar standaard garantie en de 10 jaar verlengde fabrieksgarantie zijn nietig in het geval dat het product is geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor bedoeld is.

If such an invalid article affects the very nature of the contract, each of the parties shall take efforts immediately and in good faith to negotiate a valid article to replace the article that is null a n d void.

Wanneer een dergelijk ongeldig artikel de aard zelf van het contract aantast, zal elk der partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldig artikel ter vervanging van h et nietige ar tikel.

To the extent that any clause in the agreement entered into between the owner and the parking customer, including the present general terms and conditions , i s void o r v oidable or the counterparty asserts that any clause is not applicable as this would be unacceptable within the standards of reasonableness and fairness in the given circumstances and that assertion is honoured or accepted by the court, the clause concerned must be converted into a clause that does justice as much as possible to the import of t h e void o r v oided or inapplicable clause.

Voor zover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.

Most frequent English dictionary requests: Please click on the reason for your vote: English A man void of understanding striketh hands, And becometh surety in the presence of his neighbor.

English Folly is joy to him that is void of wisdom; But a man of understanding maketh straight his going. English Even you, Commissioner, cannot render international law null and void.

English I went by the field of the sluggard, And by the vineyard of the man void of understanding;. English And I beheld among the simple ones, I discerned among the youths, A young man void of understanding,.

English For they are a nation void of counsel, And there is no understanding in them. English I beheld the earth, and, lo, it was waste and void ; and the heavens, and they had no light.

English Herein I also exercise myself to have a conscience void of offence toward God and men always. English He that committeth adultery with a woman is void of understanding: He doeth it who would destroy his own soul.

English He that despiseth his neighbor is void of wisdom; But a man of understanding holdeth his peace. English Whoso is simple, let him turn in hither: As for him that is void of understanding, she saith to him,.

English Potential interaction with Calstrux, a bone void filler has been reported ssee section 4. English In the lips of him that hath discernment wisdom is found; But a rod is for the back of him that is void of understanding.

English Whoso is simple, let him turn in hither; And as for him that is void of understanding, she saith to him,.

Britisches Curls deutsch Amerikanisches Englisch void. On Beste Spielothek in Groß Rehberg finden Internet, the paradigm known thus far for our imaging apparatus has become invalid: By creating a public static Beste Spielothek in Stieghorst finden main String[] args method allows you to run the library as an application and test the code. Free cash casino letztes Loslassen unserer Selbst ist nur möglich, wenn wir dabei am Ende nicht ins Leere fallen, sondern in die Hände der ewigen Liebe hinein. Potentielle Anwendungsfelder ergeben sich in den Bereichen free cash casino Gassensorik, der Katalyse, oder hinsichtlich optischer Eigenschaften. Only the love of God, who loses himself for us and gives Beste Spielothek in Koingraben finden to us, makes it possible for us also to become free, to let go, and so truly to find life. Anders als im ersten Teil dominieren nun Geschwindigkeit, Vielfalt und Dragon quest casino. Da der Hohlraum in einem Modell verborgen ist, bewegen Sie sich mit der Methode Andere auswählen durch die Auswahlmöglichkeiten, um den zu löschenden Hohlraum zu markieren. You juegos de casino online en venezuela fill an immense void. Anke Schulte-Steinberg shadow machine,kinetic installation The artist deconstructs the space through something, which might co-define it in an ephemeral but essential way:. For the calculation of the required majority, the votes of those who casino oberalster, blank Michael Jackson™ Slot Machine Game to Play Free in Ballys Online Casinos and null a n d void v o te s are considered as votes against powerball spielen motion. In need of language advice? In voorkomend geval zal de [ Anti-Rutsch-Matten sind Ladungssicherungsmittel, überwiegend 40 super hot aus Gummigranulaten m…. Historical Examples of void But just ere Beste Spielothek in Norderstedt finden silent became unendurable, a thought appeared in the void. But younger Hong Kong residents rushed to fill the void and started a series of protests. Containing no matter; empty. English Whoso is simple, let him turn in hither: As for him that is void of understanding, she saith to him. English Whoso is simple, let him turn in hither; And as for him that don ward casino void of void englisch, she saith to him.

Void Englisch Video

StarCraft II: Legacy of the Void Opening Cinematic

Warrants that have been pledged or encumbered in violation of the preceding, shall become. Warrants die in strijd met het voorgaande overgedragen, verpand of bezwaard zijn, worden van.

Any stipulation assigning a benefit of insurance of the goods in favour of the carrier is also null a n d void.

Elk beding dat aanspraken uit hoofde van de verzekering van de goederen toewijst aan de vervoerder is evenee ns nietig. The warranty wil l b e void i f a ny unauthorised service, repairs or modifications are made to the product.

De garantie vervalt wanneer enige onbevoegde service, reparatie en aanpassingen zijn gemaakt aan het product.

Any clause contained in the contract of carriage and all special agreements entered into before the damage occurred by which the parties purport to infringe the rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as to jurisdiction, shall be null a n d void.

For the calculation of the required majority, the votes of those who abstain, blank votes and null a n d void v o te s are considered as votes against the motion.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco-stemmen en de nietige st emmen als stemmen tegen beschouwd.

Failure to follow the battery usage instructions could cause damage to your device, battery and even bodily injury or property damage and wi l l void t h e warranty.

Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen voor de batterij kunnen het apparaat en de batterij beschadigen en zelfs lichamelijk letsel of schade aan eigendommen opleveren en de garantie teniet doen.

Parties shall replace t h e void s t ip ulation by a valid one that has the same effect within the confines of the law as the stipulation that was decl ar e d void.

Partijen zull en dan de nietige be palin g vervangen door een geldige bepaling die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft al s die welk e nietig w erd verk la ard.

Doing so might cause irreparable damage to your receiver and wi l l void y o ur warranty. Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan uw ontvanger en uw garantie wordt ongeldig.

Constitution, shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice of the European Union.

De instelling, h et orgaan of de instantie waarvan de hande li ng nietig is v erklaard [ I declare that I have consulted the lists of stopped shares and shares that might be decl ar e d void a n d accept any consequences which might result from shares on these lists being deposited, even if the shares are added to these lists after they [ Ik verklaar de lijsten van de met verzet betekende of met verval bedreigde effecten te hebb en geraadpleegd en aanvaard bij voorbaat de gevolgen die voortvloeien uit de deponering van de op die lijsten vermelde waarden, zelfs na mijn afgifte.

Zonder toestemming aangebrachte wijzigingen aan de ontvanger of afstandsbediening kunnen ertoe leiden dat het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruike n vervalt.

T h i s void i s i dentical in all humans — as identical as only t w o voids c a n be. Di e leegte i s bij alle mensen identiek, zo identiek als tw ee leegtes ma ar kunnen zijn.

If and insofar as one of the provisions of these general terms and condition s i s void o r v oidable, it must be deemed to be replaced by the provision which is permitted by law and which best reflects the purport of the parties as demonstrated by the contents of t h e void o r v oidable provision, while the remaining provisions continue to apply in full, unaffected.

Do not attempt to dismantle the tablet by yourself to do any repair, this will. Probeer niet om de tablet te openen om zelf een reparatie uit te voeren, daar dit tot beschadiging van de tablet.

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen komen te vervallen.

Beide vormen van garantie 2 jaar standaard garantie en de 10 jaar verlengde fabrieksgarantie zijn nietig in het geval dat het product is geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor bedoeld is.

In a sense, we occupy a weird place in the Universe: But just ere the silent became unendurable, a thought appeared in the void.

Inspector Burke himself filled the void in the halting sentence. The Trainer's admonition seemed like a cry to a cyclone, as void of usefulness.

As this marriage was null and void , there was no Marchioness of Morella. And not a muscle of his face stirred; he simply gazed into the void. Meaning "lacking or wanting" something is recorded from early 15c.

Meaning "legally invalid" is attested from midc. Synonyms Examples Word Origin. He disappeared into the void. His death left a great void in her life.

Related Words for void null , blank , gap , vacuum , vacate , invalidate , annul , abrogate , dissolve , rescind , short , abandoned , drained , deprived , clear , lacking , free , scant , bare , shy.

Contemporary Examples of void His non-fiction fills, or helps to fill, the void left by Foster Wallace.

Ik verklaar de lijsten van de met verzet betekende of met verval bedreigde effecten te hebb en geraadpleegd en aanvaard bij shoot online de gevolgen die voortvloeien uit de deponering van de op die lijsten vermelde waarden, zelfs na mijn afgifte. Warrants die in strijd met Beste Spielothek in Worndorf finden voorgaande overgedragen, verpand of bezwaard zijn, worden van [ Within the Law Marvin Dana. As this marriage was null and voidthere was no Marchioness of Morella. Meaning "legally invalid" void englisch attested from midc. English I do not make void the grace of God: English I went by the field of the sluggard, And by the vineyard of the spiele casino kostenlos ohne anmeldung void of understanding. For the calculation of the required majority, the votes of those who Beste Spielothek in Turner finden, blank votes and null a n d void v o te s are considered Beste Spielothek in Braak finden votes against the motion. English voice recognition voice store and forward voice synthesis voice talent voice-capable modem voice-over voiced voiced-to-nonvoiced dyslalia voicemail voices void void of sth void of thought or ideology voiding voile voivod voivode voivodeship voivodeship training centre for drivers voivodship volatile More translations in Wonky Wabbits Video Automat - Norsk Netent Casino - Rizk Casino pГҐ Nett Thai-English dictionary. You helped to increase the quality of our service. Die Vokabel wurde gespeichert, jetzt sortieren? English Even you, Commissioner, cannot render international law null schweden nordirland void. Anti-Rutsch-Matten sind Ladungssicherungsmittel, überwiegend bestehend aus Gummigranulaten m…. To excrete body wastes. Any stipulation assigning a benefit of insurance of the goods in free cash casino of the carrier is also null a n d void. Hohlraumanteil - voids, void proportion, void percentage??? Wir haben hier jedoch die zweite, sehr viel seltener anzutreffende Technik vor uns. Ich le casino leipzig bereits von unendlicher Leere. Leere in Ihnen zu füllen. Bevor die neue Regierung Gesprächspartner werden kann, muss sie für null und nichtig erklärt werden. Matilda Rapaport, igre book of ra to drop in… www.

englisch void -

Dazu muss der Staat den Primat der Politik wiedererlangen und die Politik ihre Aufgabe ernst nehmen, zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu setzen. Polish through the epoxy resin and the seven integrated circuits; after curing the epoxy resin without treatment in the vacuum drying oven 10 big voids are visible Fig. Renewable Energies In the initial state left , the voids ' internal surfaces are saturated with hydrogen atoms so that no defects are observed. We are using the following form field to detect spammers. Spritzgiessverfahren unter Verwendung eines einen Hohlraum erzeugenden Stiftes und Form dafür. To the top of the page www. In a series of five landmark papers from to , Marc Davis, George Efstathiou, Carlos Frenk, and Simon White showed that observations of galaxies, clusters, filaments, and voids were consistent with a simulated universe that had evolved under the dominant gravitational influence of cold dark matter.. Frischen Sie Ihre Vokabelkenntnisse mit unserem kostenlosen Trainer auf. The alien ship was already thundering towards the upper reaches of the atmosphere, on its way out into the appalling void which separates the very few things there are in the Universe from each other.. Vermissen Sie ein Stichwort, eine Wendung oder eine Übersetzung?

Void englisch -

Doch dann ist diese Leere wieder da. Wie finde ich die neuen Satzbeispiele? Bitte beachten Sie, dass die Vokabeln in der Vokabelliste nur in diesem Browser zur Verfügung stehen. Britisches Englisch Amerikanisches Englisch he's completely void of charm. Ist meine Defnition korrekt? Um dieses Zentrum angeordnet, oszillieren feedbacks in kräftigem Rot, ohne das Grundmotiv zu strapazieren. Es war niemand da, der ihn hören oder mit ihm hätte reden können. Eine Mitgliedschaft bei den Diensten ist nichtig , falls sie nicht zulässig ist. Aus dem Umfeld der Suche blowhole , inanely , vacancy , hole , gap , cavity. Dazu muss der Staat den Primat der Politik wiedererlangen und die Politik ihre Aufgabe ernst nehmen, zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu setzen. The company uses a Memmert vacuum drying oven VO for degassing epoxy resins as standard equipment in the manufacture of electronic modules, in order to remove voids before curing. Mit der angewinkelten linken Hand stützt sie ihren Kopf. Sobald sie in den Vokabeltrainer übernommen wurden, sind sie auch auf anderen Geräten verfügbar. Please do leave them untouched. Anke Schulte-Steinberg shadow machine, , kinetic installation The artist deconstructs the space through something, which might co-define it in an ephemeral but essential way: F beschichteten Glas www. Britisches Englisch Amerikanisches Englisch to void a contract. This limitation is void where prohibited.

0 Comments

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *